Tất cả là sim của mình,không cò lái gì hết.
anh em thích call 0969.86.999

0987.186.888

giá 1xtr5
09
68.868.878
giá 5tr5
0968.443.444
giá 4tr2
0969669989
giá 4tr5
09.6886.2668
Giá 3tr5
096.959.8998
Giá 2tr2
09669.58998
giá 2tr2

09.6893.6893
Giá 4tr2
0966.44.54.64
giá 2tr5

0969.33.9119
Giá 1tr3
0966.15.4789
Giá 900k
0968.779.444
Giá 950k
0966.308.338
Giá 900k
0966.469.000
Giá 700k
096.9395.000
Giá 700k
09669.04004
Giá 1tr2
0966.03.8558
Giá 900k
0966.407.444
Giá 650k
0966.444.004
Giá 900k
0969.444.004
Giá 900k

0966.19.3883
Giá 800k
09.68886.178
Giá 700k
09.68886.278
giá 700k

0966.787.997
Giá 1tr6