0968.969.929 = 1550
0968.969.959 = 1750
09692.17779 = 25000


tình hình laf đói kém thanh lý mấy con sim kiếm xèng mua bánh mì
sim nguyên kít mới 100%