Hướng dẩn thăng cấp Đồ lên 10,11,12 không Rớt - Phong Thần
---Phong---Thần----
Tiên----Ma---Giới
trã lời chi tiết bạn cần hướng dẩn Dowloand __Tại Đây__
có thể xem đoạn--video clip--nắm bắt rỏ ràng hơn
những sự kiện hoặc những gì bạn cần hướng dẩn thêm mời bạn
---VÀO ĐÂY--- để được hướng dẩn
chúc bạn may mắn