Hướng Dẫn Đường Đi Trong Nhiệm Vụ Thiên Trì Mật Cảnh c

Sau đây tôi xin giơi thiệu cho các bạn websites của chúng tôi [CENTER]http://gameviets.tk/ các bạn hãy truy cập vào website trên để được hướng dẩn cụ thể hơn và website của chúng tôi sẽ tự động cập nhât phiên bản hằng ngày theo chương trình update của võ lâm>>>>>>>
http://gameviets.tk/<<<<<<<
Chú ý: website của chúng tôi hoàn toàn miễn phí với mục đích hổ trợ game thủ 1 cách triệt để
Chúng tôi vừa cập nhật một hệ thống VIDEO dẫn đường với kinh nghiệm quý giá trong khi tham gia nhiệm vụ Thiên Trì Mật Cảnh thành công để nhận được vật phẩm Tư Mãng có giá trị
nhất
Cập nhật cho bản Game

Download
ViDeo


NPCGhi chú

Thần Bí Thương Nhân
- Vị trí: Tương Dương – Tọa độ: 194/199
- Chức năng: Đối thoại với NPC này để vào bản đồ Ngọn Núi Trường Bạch

Người tiếp dẫn Thiên Trì Mật Cảnh
- Vị trí: Ngọn Núi Trường Bạch – Tọa độ: 199/202
- Chức năng: Đối thoại với NPC này để vào tầng 1 Thiên Trì Mật Cảnh.