Auto Làm Nhiệm Vụ Minh Phượng Lệnh Võ Lâm Miễn Phí Phiên Bản)

Auto Làm Nhiệm Vụ Minh Phượng Lệnh Võ Lâm Miễn Phí Phiên Bản (0.0.11)
Từ thuở niên thiếu, những ấp ủ, hoài bão và khát khao bay cao luôn ẩn chứa trong tiềm thức của biết bao bậc kỳ tài xuất niên anh hùng được hành hiệp thế sự giúp đời. Nhưng chốn giang hồ với bao bôn ba, khó khăn, trắc trở, luôn cản bước chân trượng nghĩa của các hào kiệt. Sự kiện Bay cao cùng Minh Phượng Lệnh diễn ra từ 30/11 - 15/03/2013 với nhiều hỗ trợ đặc biệt cho các nhân sĩ mới bước chân vào chốn võ lâm có thể trở thành cao thủ một cách nhanh chóng, với những chiêu thức môn phái chấn động giang hồ, cùng những trang bị vật phẩm có giá trị khác, sẽ giúp các nhân sĩ võ lâm thuận lợi hơn trên hành trình bôn tẩu giang hồ.

Minh Phượng Cẩm Nang
Hướng Dẫn
Cách làm nhiệm vụ nhận minh phương lễ bao và phần thưởng :
Auto 0.0.11 làm NV hằng ngày
Hỗ Trợ Auto nhận Minh Phượng Cẩm Nang miễn Phí Của VN Game ...