[CENTER]
[URL="http://haphong.com/banggia.hp"][IMG]http://haphong.com/image/hpzz6.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://haphong.com/banggia.hp"][IMG]http://haphong.com/image/qc.gif[/IMG][/URL]

[COLOR=#0000FF][B] Danh Sách Các Sản Phẩm[/B][/COLOR]

[URL="http://www.haphong.com/banggia.hp#BigStockPhoto.Com"]BigStockPhoto.Com[/URL]
[URL="http://www.haphong.com/banggia.hp#IstockPhoto.Com"]IstockPhoto.Com[/URL]
[URL="http://www.haphong.com/banggia.hp#ShutterStock.Com"]ShutterStock.Com[/URL]
[URL="http://www.haphong.com/banggia.hp#DepositPhotos.Com"]DepositPhotos.Com[/URL]
[URL="http://www.haphong.com/banggia.hp#MyFonts.Com"]MyFonts.Com[/URL]
[URL="http://www.haphong.com/banggia.hp#Dreamstime.Com"]Dreamstime.Com[/URL]
[URL="http://www.haphong.com/banggia.hp#Fotolia.Com"]Fotolia.Com[/URL]
[URL="http://www.haphong.com/banggia.hp#Activeden.Net"]Activeden.Net[/URL]
[URL="http://www.haphong.com/banggia.hp#GettyImages.Com"]GettyImages.Com[/URL]
[URL="http://www.haphong.com/banggia.hp#Canstockphoto.Com"]Canstockphoto.Com[/URL]
[URL="http://www.haphong.com/banggia.hp#CorbisImages.Com"]CorbisImages.Com[/URL]

[COLOR=#FF3300][B]BigStockPhoto.Com[/B][/COLOR]
[IMG]http://www.haphong.com/image/bigstock%20logo.gif[/IMG]
[IMG]http://www.haphong.com/image/bigstock%20id.jpg[/IMG]
Giá: 1 image Chất lượng cao nhất [COLOR=red][B]150.000 VNĐ[/B][/COLOR]
[URL="http://www.haphong.com/thanhtoan.hp"]Đăng ký Mua hàng[/URL][COLOR=#FF3300][B]IstockPhoto.Com[/B][/COLOR]
[IMG]http://www.haphong.com/image/istockphoto%20logo.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.haphong.com/image/istockphoto%20id.jpg[/IMG]
[YOUTUBE]FvBraYt0SZc[/YOUTUBE]
[B][COLOR=#0000ff] Hiện tại mình thay đổi cách thức bán istock như ở dưới. [/COLOR][/B]
(Để tải 1 cách nhanh nhất bạn nên chuẩn bị [B]"ID"[/B] trước khi mua nhé.
[B][COLOR=#0000ff]Bạn hãy chọn ID cần mua và gửi email cho mình (Bao gồm: ID + Size + số credits tương ứng).
Mình download và gửi qua cho bạn. Email:[/COLOR][COLOR=red] [EMAIL="haphong86@gmail.com"]haphong86@gmail.com[/EMAIL] [/COLOR][/B]
Số lượng credits tương ứng hình ảnh - video bạn cần mua
Giá:
Từ 0 credits đến 24 credits [COLOR=red][B]50.000 VNĐ / 1 Hóa đơn (1 lần mua)[/B][/COLOR]
Từ 25 credits đến 99 credits [COLOR=red][B]2.000 VNĐ / 1 credits[/B][/COLOR]
Từ 100 credits đến 299 credits [COLOR=red][B]1.800 VNĐ / 1 credits[/B][/COLOR]
Từ 300 credits đến 599 credits [COLOR=red][B]1.500 VNĐ / 1 credits[/B][/COLOR]
Từ 600 credits trở lên [COLOR=red][B]1.000 VNĐ / 1 credits[/B][/COLOR]
[URL="http://www.haphong.com/thanhtoan.hp"]Đăng ký Mua hàng[/URL][COLOR=#FF3300][B]ShutterStock.Com[/B][/COLOR]
[IMG]http://www.haphong.com/image/Shutterstock%20logo.png[/IMG]
[YOUTUBE]eVlVFJsZ2TY[/YOUTUBE]
Hiện tại ShuterStock.Com banned IP Vietnam nên bạn không thể download từ trang web bằng IP của mình.
Bạn có thể xem hướng dẫn tại dây : [URL="http://www.haphong.com/tintuc.hp"]Thay đổi IP[/URL]
Thời hạn sử dụng [B]Download 25 file (.JPG hoặc .ESP), không giới hạn chất lượng.[/B]
(Sử dụng từ 7am -> 7pm trong [COLOR=red][B]1[/B][/COLOR] ngày bạn nhé) Giá [COLOR=red][B]180.000 VNĐ[/B][/COLOR]
1 File định dạng .TIFF Gửi ID qua email cho mình và mình trực tiếp download nhé [COLOR=red][B]150.000 VNĐ[/B][/COLOR]
1 Footage (Video) Gửi ID qua email cho mình nhé [COLOR=red][B]150.000 VNĐ[/B][/COLOR]
(Để tải 1 cách nhanh nhất bạn nên chuẩn bị [B]"ID"[/B] trước khi mua nhé.
(Maximun là 25 ID / 1 tài khoản, không bị giới hạn [B]Size[/B] nhé ))
Ví dụ:
[IMG]http://www.haphong.com/image/shutterstock%20id.png[/IMG]
Vậy bạn đã có[B]"Image ID"[/B]. Bạn chỉ việc save lại "Image ID" rồi dùng chức năng [B]Seach keyword or image id.. [/B]của ShutterStock để tìm lại.
[URL="http://www.haphong.com/thanhtoan.hp"]Đăng ký Mua hàng[/URL][COLOR=#FF3300][B]MyFonts.Com[/B][/COLOR]
[IMG]http://www.haphong.com/image/myfont%20logo.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.haphong.com/image/myfont%20id.png[/IMG]
[B][COLOR=#0000ff]Bạn hãy chọn link font cần mua và gửi email cho mình.
Mình download và gửi qua cho bạn. Email:[/COLOR][COLOR=red] [EMAIL="haphong86@gmail.com"]haphong86@gmail.com[/EMAIL] [/COLOR][/B]
Giá 1 Font chữ tại MyFonts [COLOR=red][B]100.000 VNĐ / 1 Font[/B][/COLOR]
[URL="http://www.haphong.com/thanhtoan.hp"]Đăng ký Mua hàng[/URL][COLOR=#FF3300][B]Dreamstime.Com[/B][/COLOR]
[IMG]http://www.haphong.com/image/dreamstime%20logo.png[/IMG]
[IMG]http://www.haphong.com/image/dreamstime%20id.png[/IMG]
Giá[ 1 image chất lượng cao nhất [COLOR=red][B]150.000 VNĐ[/B][/COLOR]
[URL="http://www.haphong.com/thanhtoan.hp"]Đăng ký Mua hàng[/URL][COLOR=#FF3300][B]Fotolia.Com[/B][/COLOR]
[IMG]http://www.haphong.com/image/Fotolia_Logo.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.haphong.com/image/fotolia%20id.png[/IMG]
Giá 1 image Chất lượng cao nhất [COLOR=red][B]250.000 VNĐ[/B][/COLOR]
Hiện tại FotoLia.Com banned IP Vietnam nên bạn không thể truy cập vào trang web bằng IP của mình.
Bạn có thể xem hướng dẫn tại dây : [URL="http://www.haphong.com/fakeip.hp"]Thay đổi IP[/URL]
[URL="http://www.haphong.com/thanhtoan.hp"]Đăng ký Mua hàng[/URL]


[COLOR=#FF3300][B]Activeden.Net[/B][/COLOR]
[IMG]http://www.haphong.com/image/activeden%20logo.png[/IMG]
[IMG]http://www.haphong.com/image/activeden%20id.png[/IMG]
[B][COLOR=#0000ff]Bạn hãy chọn link cần mua và gửi email cho mình.Mình download và gửi qua cho bạn. Email:[/COLOR][COLOR=red] [EMAIL="haphong86@gmail.com"]haphong86@gmail.com[/EMAIL] [/COLOR][/B]
Giá Tổng hợp 100$ [COLOR=red][B]500.000 VNĐ[/B][/COLOR][COLOR=#FF3300][B]GettyImages.Com[/B][/COLOR]
[IMG]http://www.haphong.com/image/getty_logo.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.haphong.com/image/gettyimages%20id.png[/IMG]
Giá 1 image (Chất lượng cao nhất) [COLOR=red][B]150.000 VNĐ[/B][/COLOR]
1 footage (Chất lượng cao nhất) [COLOR=red][B]150.000 VNĐ[/B][/COLOR]
[URL="http://www.haphong.com/thanhtoan.hp"]Đăng ký Mua hàng[/URL][COLOR=#FF3300][B]Canstockphoto.Com[/B][/COLOR]
[IMG]http://www.haphong.com/image/canstockphoto%20logo.png[/IMG]
[IMG]http://www.haphong.com/image/canstockphoto%20id.png[/IMG]
Giá 1 image (Chất lượng cao nhất) [COLOR=red][B]150.000 VNĐ[/B][/COLOR]
1 footage - Video Clip (Chất lượng cao nhất) [COLOR=red][B]200.000 VNĐ[/B][/COLOR]
[URL="http://www.haphong.com/thanhtoan.hp"]Đăng ký Mua hàng[/URL][B][COLOR=#3333ff] Hình thức thanh toán:[/COLOR][/B]
[COLOR=#ff0000][B]Qua ATM của Đông Á, Agribank, Techcombank, ACB or VietComBank.
Đảm Bảo Uy Tín Cũng Như Chất Lượng.
Nếu Có Thắc Mắt Xin Vui Lòng Liên Hệ:
Website: [URL]http://haphong.com[/URL]
Nick Y!M:[/B][/COLOR][COLOR=#0000ff][B]haphongcom[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]
Điện thoại [/B][/COLOR][COLOR=#0000ff][B]01683 305 909 (Gặp Phong)[/B][/COLOR]
[/CENTER]