Dr 2k12 size 8 (đen bóng)mới 98% nhe...1tr7(fixed) mới giặt 1 lần FULL BOX đầy đủ

Dr 2k12 size 8 mới 98% nhe...1tr7(fixed) mới giặt 1 lần FULL BOX đầy đủ

có fix mà nhẹ nhẹ thui nhe bán dr 2k12 .... alo 0916041568 .........Dc:1471 nguyển ảnh thủ Q12 đối diện chợ TRUNG CHÁNH...vài tấm của e nó[IMG] Shot at 2012-08-31[/IMG][IMG] Shot at 2012-08-31[/IMG][IMG] Shot at 2012-08-31[/IMG][IMG] Shot at 2012-08-31[/IMG]