CÔNG TY TNHH TM - DV ÁNH MINH CƯỜNG
8A Nguyễn Cảnh Chân, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP. HCM

Lê Thanh Hùng - Senior Account Manager
Cell-phone: 0903.924.569
Email: thanhhung_vn@amcpacific.com


Model No. Biz Unit RPM Form Factor Interface Capacity MD Price
MBF230LRC#LF Enterprise Slim FITT 10K 3.5" (2.5"HDD) SAS 300GB Call
MBF245LRC#LF Enterprise Slim FITT 10K 3.5" (2.5"HDD) SAS 450GB Call
MBF260LRC#LF Enterprise Slim FITT 10K 3.5" (2.5"HDD) SAS 600GB Call
MK1401GRRB Enterprise 15K 2.5" SAS 147GB Call
MK3001GRRB Enterprise 15K 2.5" SAS 300GB Call
MBF2300RC Enterprise 10K 2.5" SAS 300GB Call
MBF2450RC Enterprise 10K 2.5" SAS 450GB Call
MBF2600RC Enterprise 10K 2.5" SAS 600GB Call
MK1002TSKB Nearline 7.2K 3.5" SATA 1TB Call
MK2002TSKB Nearline 7.2K 3.5" SATA 2TB Call
MG03ACA300 Nearline 7.2K 3.5" SATA 3TB Call
MG03ACA400 Nearline 7.2K 3.5" SATA 4TB Call
MK1001TRKB Nearline 7.2K 3.5" SAS 1TB Call
MK2001TRKB Nearline 7.2K 3.5" SAS 2TB Call
MG03SCA400 Nearline 7.2K 3.5" SAS 4TB Call


- Phân phối HDD TOSHIBA ENTERPRISE. -
- Phân phối LOAD MASTER KEMP. -
- Phân phối SYNOLOGY. -