Timsimvip bán lô sim nguyên kis 096 giá 36200/ kis
Rất nhiều tam hoa trong kis, 789, & 123
Liên hệ: Ms Thủy 0972 443 488 - 02806 252 777.
D/c: Cửa hàng giao dịch Viettel HÀ THỦY
Số 44/1 -Dương Tự Minh - Gần Cầu Mỏ Bạch - Quang Trung - Thái Nguyên
Timsimvip.com