Hướng Dẫn Cách Trùng Sinh 4 , Học Skill 150 và tăng điểm Kỹ Năng ( Hot Hot)
Hướng Dẫn Trùng Sinh 4.5.6
Hướng Dẫn Học Skill 150
Hướng Dẫn tăng điểm Kỹ Năng, Tiền Năng khi đã Học Skill 150
dưới đây là một số hình ảnh kỹ năng skill 150
Nga My Kiếm

Thiên Nhẫn Nội Công

Thiên Vương Đao Pháp


Côn Lôn Đao Pháp


xem thêm tại đây các kỹ năng và skill 150 các phái : xemtaiday