Hướng Dẫn Trùng Sinh 1 (Mới) Trong Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí Phiên Bản

==== [Hướng Dẫn Cụ Thể Hơn] ====
cánh cửa đến với kỹ năng Trùng Sinh lần 1 2 3 sẽ được rộng mở chào đón các cao thủ đạt
đẳng cấp
195 > 200. Sau khi Trùng Sinh lần 1 2 3thành công, nhân vật sẽ được nhận các ưu đãi đặc biệt như: Nhận điểm kỹ năng và tiềm năng, tăng 5% kháng tính, gia tăng cấp độ của tất cả kỹ năng là 1 2(trừ kỹ năng cấp 90 và cấp 120), được học thêm những kỹ năng mới đặc trưng của Trùng Sinh 1,…
Hình ảnh nhân vật Trùng Sinh 1 2 3 với biểu tượng Sao Xanh Lá Cây ,xanh nuoc bien