Hướng dẫn cách thăng cấp bạn đồng hành võ lâm thu phí ( New )
Đồng đạo đang khao khát lực lượng? Mong muốn sở hữu sức mạnh có thể khai sơn phá thạch, nghịch chuyển càn khôn? Tính năng Bạn Đồng Hành trong phiên bản mới Cửu Niên Trùng Phùng được cập nhật từ ngày 11/06/2013 sẽ mang đến cho đồng đạo cơ hội để triển lộ tài năng, lực áp quần hùng qua các thuộc tính hỗ trợ quý giá.

mời bạn vào phần lộ trình để xem hướng dẩn chi tiết bạn cần tìm
hiển thị chi tiết mời bạn
dowloand
Tại Đây
đoạn --video clip--chi tiết mời bạn xem để nắm bắt rõ ràng hơn
còn rất rất nhiều điều bạn chưa biết và phải cần được biết trước
để nắm bắt cho sự kiện sắp đến

dưới đây mình sẽ cho bạn thấy những bí ẩn chưa được ra mắt phiên bản
mình sẽ lộ trình cho bạn xem để nắm bắt và chuẩn bị cho sự kiện sắp
tới bạn xem --tại đây--

chúc bạn thành công