Hướng Dẫn Cách Ép Trang bị Xích Lân Võ Lâm Thu Phí Mới Cập Nhật

Q
uý đồng đạo thân mến, Bước chân bôn tẩu hành hiệp trượng nghĩa giữa muôn trùng thế sự luôn tiềm ẩn những chông gai như thách thức các anh hùng khắp chốn nhân gian. Những hoài bão trấn uy giang hồ luôn hiện hữu trên từng cung đường với những trang bị vũ khí đạt tầm cao mọi người nể phục.
Và kể từ sau bảo trì ngày 05/01/2013, tất cả quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ chính thức học được cách thức nâng cấp trang bị lên Xích Lân, điều này sẽ hỗ trợ tích cực cho nhân vật đạt được sức mạnh vũ bão trên hành trình bôn tẩu.
Ngoài ra, quý đồng đạo có thể xem thêm thuộc tính của các trang bị mới Xích Lân tại đây.
n Mảnh Xích Lân cần thiết + 1 trang bị Bạch Hổ tương ứng + 1 Xích Lân Kim Bài + 1 Xích Lân Lệnh + m Xích Lân Trảo/Giác/Tinh + 15.000 vạn

Mảnh Xích Lân
<IMG style="MIN-HEIGHT: 168px; WIDTH: 300px" alt="" width=300 height=168>
Hướng Dẫn Cách ép Trang bị Xích Lân [Thiên Vương]
Hướng Dẫn Cách ép Trang bị Xích Lân [Thiếu Lâm]
Hướng Dẫn Cách ép Trang bị Xích Lân [Nga My]
Hướng Dẫn Cách ép Trang bị Xích Lân [Thuý Yên]
Hướng Dẫn Cách ép Trang bị Xích Lân [Đường Môn]
Hướng Dẫn Cách ép Trang bị Xích Lân [Ngũ Độc]
Hướng Dẫn Cách ép Trang bị Xích Lân [Cái Bang]
Hướng Dẫn Cách ép Trang bị Xích Lân [Thiên Nhẫn]
Hướng Dẫn Cách ép Trang bị Xích Lân [Côn Lôn]
Hướng Dẫn Cách ép Trang bị Xích Lân [Võ Đang]
Xem Thêm Chi Tiết ''tạiđây''