Máy dò vàng Gold Bug 2 bạn có thể tìm thấy những miếng vàng nhỏ như vàng cốm, vàng sa khoáng, vàng chôn dấu tất cả chiếc máy dò vàng GB2 này đều có thể làm được.


Gold Bug-2 có thể được thiết lập cho điều kiện đất khoáng hóa cao, bình thường và thấp. Khi thiết lập cho quá trình khoáng cao, mạch mới này cho phép thăm dò để săn trong khu vực trước đây nằm ngoài giới hạn do khoáng đất cao hoặc nhiều đá nóng.


Chiếc máy dò vàng này còn giúp bạn có thể cài đặt chế độ tìm ở những vùng đất nhiều khoáng hay ít khoáng.


Cài đặt khoáng:


1. Khoáng sản cao
2. Khoáng sản bình thường (autotune nhanh)
3. Khoáng sản thấp


Một chế độ tăng âm thanh mới của chiếc máy dò tìm quặng vàng Gold Bug-2, làm cho nó dễ dàng hơn để tìm thấy cốm vàng nhỏ hơn ở độ sâu lớn hơn.


Liên hệ ngay để được tư vấn Hotline: 0163 257 2242


_______________