Bán chung cư CT12ABC Kim Văn Kim Lũ – mới nhất – giá rẻ
CHUNG CƯ CT12A KIM VĂN KIM LŨ
2030; diện tích 56,2m2; hướng ĐN; giá gốc 14,42 tr/m2; chênh 65 tr/căn.
2006; diện tích 56,2m2; hướng TB; giá gốc 14,42 tr/m2; chênh 50 tr/căn.
4110; diện tích 65,1m2; hướng TB; giá gốc 11 tr/m2; chênh 30 tr/căn.
4130; diện tích 56,2m2; hướng ĐN; giá gốc 11,39 tr/m2; chênh 50 tr/căn.
CHUNG CƯ CT12B KIM VĂN KIM LŨ
344; diện tích 53,5m2; hướng TB; giá gốc 14 tr/m2; chênh 45 tr/căn.
606; diện tích 56,2m2; hướng TB; giá gốc 14,9 tr/m2; chênh 40 tr/căn.
616; diện tích 54,3m2; hướng TB; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 30 tr/căn.
622; diện tích 73,6m2; hướng ĐB; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 35 tr/căn.
632; diện tích 54,3m2; hướng ĐN; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 50 tr/căn.
CHUNG CƯ CT12C KIM VĂN KIM LŨ
734; diện tích 65,1m2; hướng ĐN; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 85 tr/căn.
1016; diện tích 54,3m2; hướng TB; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 25 tr/căn.
1042; diện tích 56,2m2; hướng ĐN; giá gốc 14,9 tr/m2; chênh 75 tr/căn.
1104; diện tích 53,5 m2; hướng ĐN; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 56 tr/căn.
1106; diện tích 56,2m2; hướng TB; giá gốc 14,9 tr/m2; chênh 35 tr/căn.
1114; diện tích 65,1m2; hướng TB; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 30 tr/căn.
Hotline : Ms.Phương 0948~~252~~888
Website : http://chungcuct12khudothikimvankimlu.datviethn.com/
Thông tin thêm: ban chung cu VOV Me tri tu liem