Căn hộ đang giao dịch CT12A du an Kim Van Kim Lu
1930; diện tích 56,2m2; hướng ĐN; giá gốc 14,42 tr/m2; chênh 65 tr/căn.
2030; diện tích 56,2m2; hướng ĐN; giá gốc 14,42 tr/m2; chênh 65 tr/căn.
2006; diện tích 56,2m2; hướng TB; giá gốc 14,42 tr/m2; chênh 50 tr/căn.
4110; diện tích 65,1m2; hướng TB; giá gốc 11 tr/m2; chênh 30 tr/căn.
4130; diện tích 56,2m2; hướng ĐN; giá gốc 11,39 tr/m2; chênh 50 tr/căn.
646; diện tích 73,6m2; hướng TN; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 15 tr/căn.
608; diện tích 54,3m2; hướng TB; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 15 tr/căn.
3806; diện tích 56,2m2; hướng TB; giá gốc 11,39 tr/m2; chênh 65 tr/căn.
1112; diện tích 45m2; hướng TB; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 30 tr/căn.
1140; diện tích 54,3m2; hướng ĐN; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 30 tr/căn.
1144; diện tích 53,5m2; hướng TB; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 40 tr/căn.
916; diện tích 54,3m2; hướng ĐN; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 25 tr/căn.
1918; diện tích 56,2m2; hướng TB; giá gốc 14,42 tr/m2; chênh 35 tr/căn.
1726; diện tích 73,6m2; hướng ĐB; giá gốc 14 tr/m2; chênh 25 tr/căn.
2540; diện tích 54,3m2; hướng ĐN; giá gốc 13 tr/m2; chênh 50 tr/căn.
1620; diện tích 53,5m2; hướng TB; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 45 tr/căn
Căn hộ khác xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Hậu 0904.461.981
Website: http://chungcuhanoi.net.vn/chung-cu-...-ngay-3-1-2014
Thông tin thêm: bất động sản thanh trì