[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000][COLOR=#0000FF][B]1) Thuốc lá điện tử là gì?[/B][/COLOR][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000][FONT=Verdana][COLOR=#2B2D30]Về cơ bản thuốc lá điện tử cũng giống như những sản phẩm cai nghiện thuốc lá khác trên thị trường, ví dụ như kẹo cao su Nicotine, hoặc nước súc miệng Nicotine. Nhưng khác biệt là ở chỗ là thuốc lá điện tử có dạng điếu và cách sử dụng tương đối giống như khi chúng ta đang sử dụng 1 điếu thuốc truyền thống. Thuốc lá điện tử hoạt động bằng Pin, nên chúng ta có thể sử dụng nhiều lần và tiết kiệm chi phí.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000][COLOR=#0000FF][B]2) Tại sao chúng ta nên cai thuốc lá bằng thuốc lá điện tử mà không phải các sản phẩm cai thuốc lá khác như kẹo cao su nicotine hay nước súc miệng nicotine?[/B][/COLOR][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000]Hãy xem qua liệu trình cai thuốc bằng thuốc lá điện tử:[/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000][IMG]http://thuocdientu.vn/public/files/editor-upload/files/phacdodieutri.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000]Rất khoa học và có liệu trình rõ ràng, thuốc lá điện tử hoàn toàn có thể giúp bạn kiểm soát lượng nicotine mà bạn đang sử dụng. Giúp bạn chủ động hút thuốc chứ không phải là trong trạng thái bị bộng.[/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000][COLOR=#FF6600][B]Và những đặc điểm khi dùng thuốc lá điện tử để cai thuốc lá:[/B][/COLOR][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]

[LIST][*]Sử dụng ở dạng điếu ( Giúp những người nghiện thuốc lá dễ dàng chấp nhận cai thuốc một cách tự nhiên)[*]Hút ở dạng hơi ( Hoàn toàn tương tự như một điếu thuốc bình thường nhưng đã loại bỏ hoàn toàn các chất độc hại gây ung thư)[*]Kiểm soát được lượng nicotine giúp bạn chủ động hút thuốc, đặc biệt bạn có thể sử dụng tinh dầu 0mg nicotine ( không có nicotine - bạn đã cai thuốc lá hoàn toàn hoặc sử dụng nhưng không hề gây độc hại)[*]Không có mùi và không ảnh hưởng đến người xung quanh.[/LIST]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Arial][FONT=Arial][COLOR=#000000][COLOR=#FF6600][B]Còn những đặc điểm khi bạn sử dụng Kẹo cao su nicotine hoặc nước súc miệng nicotine[/B][/COLOR][B]:[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]

[LIST][*]Sử dụng ở dạng nhai - không đáp ứng được nhu cầu cầm điếu thuốc lên hút.[*]Phải nuốt nicotine vào trong bụng, điều này khác hoàn toàn với hút ở dạng hơi và thể gây nguy hiểm.[*]Không kiểm soát được nicotine, bạn đang cai thuốc lá một cách bị động, mặt khác lúc nào bạn cũng phải sử dụng nicotine nên bạn rất khó có thể cai thuốc lá.[*]Theo : [URL="http://thuocdientu.vn/"]http://thuocdientu.vn[/URL][/LIST]