[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#A52A2A]Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014, Biểu thuế cập nhật đầy thuế suất mới 2014[/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#000000][FONT=Arial]Nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu mã hàng hóa, thuế xuất các hàng hóa chịu thuế theo lọ trình WTO, theo cam kết quốc tế, tiêu chuẩn quốc tế, Ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 (Biểu thuế 2014).[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#DAA520]Biểu thuế xuất nhập khẩu 2014[/COLOR] có nhiều thay đổi so với [COLOR=#0000FF]Biểu thuế xuất nhập khẩu 2013[/COLOR] cả về nội dung thông tư và Danh mục Biểu thuế. Cụ thể:[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#000000][FONT=Arial][IMG]http://www.thuenhapkhau.com/image/cache/data/8bieu%20thue%20xuat%20nhap%20khau%20song%20ngu%20anh%20viet%20nam%202014-228x228.png[/IMG][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][URL="http://boluatlaodongmoi.com/index.php?route=product/category&path=73"][COLOR=#FF0000][COLOR=#38b0e3]Biểu thuế xuất nhập khẩu 2014[/COLOR][/COLOR][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000]Giá: 498.000đ[/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]1) Biểu thuế xuất khẩu 2014 – Danh mục biểu thuế xuất khẩu 2014 thay đổi hoàn toàn so với danh mục Biểu thuế xuất khẩu 2013. Cụ thể danh mục biểu thuế xuất khẩu đã được chi tiết các nhóm mặt hàng đến cấp độ 8 số và thuế suất thuế xuất khẩu có sự thay đổi với một số nhóm hàng (vàng, cao su, sản phẩm chế biến từ tinh quặng titan...)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]- Đối với những nhóm hàng đã được định danh như trong Biểu nhập khẩu thì được ghi mã hàng và tên mô tả hàng hóa giống như trong Biểu nhập khẩu.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]- Đối với những mặt hàng chưa được định danh trong Biểu thuế nhập khẩu thì tùy tính chất mặt hàng, quy tắc phân loại hàng hóa mà được chi tiết tên riêng và mã hàng theo mã hàng của Biểu thuế nhập khẩu.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]2) Nội dung Thông tư hướng dẫn chi tiết hơn về Biểu thuế xuất khẩu; cách thức áp dụng mã hàng và thuế suất của các mặt hàng thuộc Chương 98; Lộ trình áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]3) Biểu thuế nhập khẩu:[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]- Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2014 cũng có sự thay đổi tại danh mục Chương 98.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]- Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ 01/01/2014 có nhiều thay đổi so với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 2013. Theo đó, 210 dòng thuế giảm thuế suất và hơn 400 dòng thuế được điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế mới một cách kịp thời và thực hiện tốt chính sách thuế được Nhà nước ban hành, áp dụng đúng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu – nhâp khẩu, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản sách:[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]“BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014”[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial](SONG NGỮ VIỆT –ANH)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/1/2014[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]NỘI DUNG CUỐN SÁCH GỒM 3 PHẦN:[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Biểu thuế ATIGA (Form D)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Biểu thuế ACFTA (Form E)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Biểu thuế AKFTA (Form AK)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] Biểu thuế nhập khẩu ASEAN-ÚC-NIU DI LÂN(AANZFTA)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Biểu thuế nhập khẩu VIỆT NAM – NHẬT BẢN ( VJEPA)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Biểu thuế nhập khẩu ASEAN-NHẬT BẢN ( AJCEPA)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Biểu thuế ASEAN-TRUNG QUỐC (ACFTA)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Thuế NK Ưu đãi đặc biệt (Special preferential import duties) dành cho[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]C/O form D, C/O form E, C/O form AK, C/O form AI, C/O form AANZ.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]* C/O form VJ, C/O form AJ áp dụng đến năm 2014.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]* Qui định về Quản lý Thuế áp dụng từ: 22/09/2013[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]* Thuế VAT theo Thông tư 65/2013/TT-BTC áp dụng từ 01/07/2013[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]* Cơ sở dữ liệu giá mới cho danh mục hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam áp dụng đến năm 2014[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Thuế suất thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo cam kết trong ATIGA, ACFTA, AKFTA, AJCEP , VJEPA, AANZFTA, AIFTA. [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Sách dày gần 1000 trang, khổ 20 x 28. Giá bìa 498,000đ/1 cuốn[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Danh mục Biểu thuế xuất nhập khẩu 2014, Sách biểu thuế mới nhất TT/164/2014[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial][COLOR=#FF0000]Đăt mua: 093 446 8687 - 092 262 8485 ( giao hàng tại nhà )[/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]Công ty CP sách và thiết bị Hà Nội[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Arial]ĐC:204- ngõ 313- Lạc long Quân - Hà Nội[/FONT][/COLOR]