CÔNG TY CPĐT VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG MINH PHÁT
ĐT: 0987433726 Add: Số 64B,Ngõ 51,Lương Khánh Thiện,Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Email: nghiep.tmp@gmail.com - Website: thungracinox.com.vn
Sau đây là một số mặt hàng thương mại tiêu biểu của công ty:
1. Các loại thùng rác: Chi tiết xem thêm http://thungracinox.com.vn/ , http://cotchaninox.com.vn/
- Thùng rác trong phòng
- Thùng rác có gạt tàn thuốc
- THÙNG RÁC INOX
- Thùng rác đá hoa cương, gỗ
- Thùng rác ngoài trời
- Thùng rác công cộng
- Thùng rác chống cháy...
- Thùng rác trong toalet...

2. Các loại xe đẩy: Chi tiết xem thêm http://thungracinox.com.vn/ , http://cotchaninox.com.vn/
- Xe đẩy hành lý
- Xe đẩy dọn phòng
- Xe đẩy phục vụ
- Xe đẩy đồ vải
- Xe dọn vệ sinh
- Xe đẩy thức ăn
- Xe đẩy phục vụ có bếp
- Xe đẩy mini bar...

3. Các loại bảng: Chi tiết xem thêm http://thungracinox.com.vn/ , http://cotchaninox.com.vn/
- Bảng menu (bảng chào, bảng welcome)
- Bảng chức danh
- Bảng giá phòng
- Bảng tỷ giá
- Bảng toalet
- Bảng số phòng...

4. Hàng rào phân cách:
- Hàng rào phân cách inox trắng, vàng
- CỘT CHĂN INOX
- Hàng rào phân cách có dây kéo gắn liền
- Dây nhung, dây thừng...
- XE THU GOM RÁC ĐẨY TAY 3 BÁNH

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như giá cả của sản phẩm.

Nguyễn Văn Nghiệp
Hotline: 0987433726

Yahoo: binhminhlen24186@yahoo.com
Skype: nghiepnvitpro
Email: nghiep.tmp@gmail.com
Website : http:// thungracinox.com.vn , http:// cotchaninox.com.vn , http:// thungracnhua.com , http:// thungraccongcong.com.vn

CÔNG TY CPĐT VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG MINH PHÁT
ĐT: 0987433726 Add: Số 64B,Ngõ 51,Lương Khánh Thiện,Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Email: nghiep.tmp@gmail.com - Website: thungracinox.com.vn
Sau đây là một số mặt hàng thương mại tiêu biểu của công ty:
1. Các loại thùng rác: Chi tiết xem thêm http://thungracinox.com.vn/ , http://cotchaninox.com.vn/
- Thùng rác trong phòng
- Thùng rác có gạt tàn thuốc
- THÙNG RÁC INOX
- Thùng rác đá hoa cương, gỗ
- Thùng rác ngoài trời
- Thùng rác công cộng
- Thùng rác chống cháy...
- Thùng rác trong toalet...

2. Các loại xe đẩy: Chi tiết xem thêm http://thungracinox.com.vn/ , http://cotchaninox.com.vn/
- Xe đẩy hành lý
- Xe đẩy dọn phòng
- Xe đẩy phục vụ
- Xe đẩy đồ vải
- Xe dọn vệ sinh
- Xe đẩy thức ăn
- Xe đẩy phục vụ có bếp
- Xe đẩy mini bar...

3. Các loại bảng: Chi tiết xem thêm http://thungracinox.com.vn/ , http://cotchaninox.com.vn/
- Bảng menu (bảng chào, bảng welcome)
- Bảng chức danh
- Bảng giá phòng
- Bảng tỷ giá
- Bảng toalet
- Bảng số phòng...

4. Hàng rào phân cách:
- Hàng rào phân cách inox trắng, vàng
- CỘT CHĂN INOX
- Hàng rào phân cách có dây kéo gắn liền
- Dây nhung, dây thừng...
- XE THU GOM RÁC ĐẨY TAY 3 BÁNH

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như giá cả của sản phẩm.

Nguyễn Văn Nghiệp
Hotline: 0987433726

Yahoo: binhminhlen24186@yahoo.com
Skype: nghiepnvitpro
Email: nghiep.tmp@gmail.com
Website : http:// thungracinox.com.vn , http:// cotchaninox.com.vn , http:// thungracnhua.com , http:// thungraccongcong.com.vn
CÔNG TY CPĐT VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG MINH PHÁT
ĐT: 0987433726 Add: Số 64B,Ngõ 51,Lương Khánh Thiện,Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Email: nghiep.tmp@gmail.com - Website: thungracinox.com.vn
Sau đây là một số mặt hàng thương mại tiêu biểu của công ty:
1. Các loại thùng rác: Chi tiết xem thêm http://thungracinox.com.vn/ , http://cotchaninox.com.vn/
- Thùng rác trong phòng
- Thùng rác có gạt tàn thuốc
- THÙNG RÁC INOX
- Thùng rác đá hoa cương, gỗ
- Thùng rác ngoài trời
- Thùng rác công cộng
- Thùng rác chống cháy...
- Thùng rác trong toalet...

2. Các loại xe đẩy: Chi tiết xem thêm http://thungracinox.com.vn/ , http://cotchaninox.com.vn/
- Xe đẩy hành lý
- Xe đẩy dọn phòng
- Xe đẩy phục vụ
- Xe đẩy đồ vải
- Xe dọn vệ sinh
- Xe đẩy thức ăn
- Xe đẩy phục vụ có bếp
- Xe đẩy mini bar...

3. Các loại bảng: Chi tiết xem thêm http://thungracinox.com.vn/ , http://cotchaninox.com.vn/
- Bảng menu (bảng chào, bảng welcome)
- Bảng chức danh
- Bảng giá phòng
- Bảng tỷ giá
- Bảng toalet
- Bảng số phòng...

4. Hàng rào phân cách:
- Hàng rào phân cách inox trắng, vàng
- CỘT CHĂN INOX
- Hàng rào phân cách có dây kéo gắn liền
- Dây nhung, dây thừng...
- XE THU GOM RÁC ĐẨY TAY 3 BÁNH

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như giá cả của sản phẩm.

Nguyễn Văn Nghiệp
Hotline: 0987433726

Yahoo: binhminhlen24186@yahoo.com
Skype: nghiepnvitpro
Email: nghiep.tmp@gmail.com
Website : http:// thungracinox.com.vn , http:// cotchaninox.com.vn , http:// thungracnhua.com , http:// thungraccongcong.com.vn