Thợ xe điện tay nghề cao nhận:

  • Sửa chữa các loại xe đạp điện, xe máy điện tại nhà khách hàng, kể cả khôi phục xe cũ nát.
  • Chế xe đạp thường thành xe đạp điện.
  • Dựng xe theo mẫu đặt
  • Bảo hành, bảo dưỡng thuê cho các cửa hàng.
  • Mua bán trao đổi xe điện cũ
  • Cung cấp phụ tùng linh kiện uy tín

Liên hệ: 0965 2010 25, Email: nguoiphucvuchudao@gmail.com