Cách Sửa lỗi cách chữ trong word 2003, 2007, 2010, 2013 ??

Khi đánh văn bản nhiều hoặc sử dụng lệnh copy và paste nhiều, người dùng máy tính hay gặp phải lỗi cách chữ trong văn bản ví dụ như: Khi gõ chữ “Tiếng Việt” lại thành ra chữ “T iếng V iệt”
Để khắc phục lỗi này bạn làm cách sau:
- Sửa lỗi cách chữ trong word 2010, 2013: Bạn vào hộp thoại Options bằng cách File => Options => Advanced => Tích bỏ chọn mục Use smart Cut and Paste =>OK là xong bạn nhé
- Sửa lỗi cách chữ trong word 2007: Bạn vào hộp thoại Options bằng cách Office button =>Word Options => Advanced => Tích bỏ chọn mục Use smart Cut and Paste =>OK
- Sửa lỗi cách chữ trong word 2003: Bạn vào Tool => Options => Edit => Tích bỏ chọn mục Use smart Cut and Paste =>OK