Cách download video clip từ facebook bằng Google Chrome, tải video trên facebook về máy tính

Đây là 1 mẹo download không chỉ dành riêng cho video từ facebook, mà dành cho tất cả những trang phim, clip các bạn có thể thức hiện.
Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng IDM để download video rất đơn giản và tốc độ nhanh hơn nhiều: