Sincovn.com – Nhà cung cấp giải pháp xử lý nước hiện đại nhất. Với các giải pháp tiên tiến, hiện đại, hiệu quả cao. Nhằm mang đến ngày nhiều hơn những giải pháp tốt nhất như giải pháp giá thể sinh học, giải pháp công nghệ Biofilm MBBR, công nghệ MBBR và MBR,…

Các giải pháp này hiện nay đang được áp dụng rất nhiều trên toàn quốc.

Một số hình ảnh sản phẩm:

Giải pháp xử lý nước


Công nghệ Biofilm MBBRGiá thể sinh học