[CENTER][CENTER][FONT=verdana][SIZE=3][B]CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU [COLOR=red]V[/COLOR]T[COLOR=#00B050]C[/COLOR][/B]
[B]Số 9 đường CD2 Khu ĐT Nam Trung Yên[/B][B] ( [/B][B]Sau tòa nhà Keangnam - Phạm Hùng) - Q. Cầu Giấy - TP Hà Nội
[/B]Tel: +84.4.35560833/35560835 | Fax.+84.4.35560816 [/SIZE]
[/FONT][/CENTER]

[CENTER][FONT=verdana][SIZE=3]Website: [URL="http://vtconline.vn/"]http://vtconline.vn[/URL], [URL="http://mayruaxe.vn/"]http://mayruaxe.vn[/URL], [URL]http://sieuthimaynongnghiep.vn[/URL] [/SIZE] [/FONT][/CENTER]
[/CENTER]
[FONT=verdana][SIZE=3]Phân phối [URL="http://vtconline.vn/926_may-van-phong"]thiết bị văn phòng[/URL], [URL="http://vtconline.vn/927_may-cong-nghiep"]máy công nghiệp[/URL], [URL="http://vtconline.vn/928_may-nong-nghiep"]máy nông nghiệp[/URL], [URL="http://vtconline.vn/930_dien-tu-dien-lanh"]điện tử điện lạnh[/URL], [URL="http://vtconline.vn/576_do-gia-dung"]gia dụng[/URL]… Liên hệ để được tư vấn và mua hàng với giá tốt nhât.[/SIZE]
[SIZE=3]
[/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40245-binh-xit-solo-451"]Bình Xịt Solo 451[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Solo 451 [/SIZE]
[SIZE=3] 20.000.000 VNĐ [/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40244-binh-xit-can-gat-tay-solo-456"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=40244&it=product&ts=125&lm=635247066421400000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40244-binh-xit-can-gat-tay-solo-456"]Bình xịt cần gạt tay Solo 456[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Solo 456 [/SIZE]
[SIZE=3] 12.000.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40243-binh-xit-kct-sym"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=40243&it=product&ts=125&lm=635247064635200000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40243-binh-xit-kct-sym"]Bình xịt KCT SYM[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: KCT SYM [/SIZE]
[SIZE=3] 4.800.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40242-binh-xit-fst-800a"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=40242&it=product&ts=125&lm=635247063612600000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40242-binh-xit-fst-800a"]Bình xịt FST 800A[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: FST 800A [/SIZE]
[SIZE=3] 4.500.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40241-binh-xit-ak9999-768"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=40241&it=product&ts=125&lm=635247061703030000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40241-binh-xit-ak9999-768"]Bình xịt AK9999 - 768[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: AK9999 - 768 [/SIZE]
[SIZE=3] 3.800.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40240-binh-xit-dien-fst-25d"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=40240&it=product&ts=125&lm=635247060743300000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40240-binh-xit-dien-fst-25d"]Bình xịt điện FST 25D[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: FST 25D [/SIZE]
[SIZE=3] 2.500.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40239-binh-xit-2-thi-fst-768"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=40239&it=product&ts=125&lm=635247059651300000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40239-binh-xit-2-thi-fst-768"]Bình xịt 2 thì FST 768[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: FST 768 [/SIZE]
[SIZE=3] 2.500.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40238-binh-xit-2-thi-fst-768sp"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=40238&it=product&ts=125&lm=635247058350870000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40238-binh-xit-2-thi-fst-768sp"]Bình Xịt 2 Thì FST 768SP[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: FST 768SP [/SIZE]
[SIZE=3] 2.500.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40237-binh-xit-2-thi-fst-767n"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=40237&it=product&ts=125&lm=635247057072470000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40237-binh-xit-2-thi-fst-767n"]Bình Xịt 2 Thì FST 767N[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: FST 767N [/SIZE]
[SIZE=3] 2.450.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40236-binh-xit-oshima-768"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=40236&it=product&ts=125&lm=635247055374570000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40236-binh-xit-oshima-768"]Bình Xịt Oshima 768[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Oshima 768 [/SIZE]
[SIZE=3] 2.300.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40235-binh-xit-2-thi-fst-767"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=40235&it=product&ts=125&lm=635247054509830000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40235-binh-xit-2-thi-fst-767"]Bình xịt 2 thì FST 767[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: FST 767 [/SIZE]
[SIZE=3] 2.300.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/2673-may-phun-thuoc-yamata-767-768"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=2673&it=product&ts=125&lm=635247053521900000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/2673-may-phun-thuoc-yamata-767-768"]Máy phun thuốc Yamata 767 -768[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Yamata 767 -768 [/SIZE]
[SIZE=3] 2.300.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40234-binh-xit-dien-fst-16d"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=40234&it=product&ts=125&lm=635247052595870000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40234-binh-xit-dien-fst-16d"]Bình xịt điện FST- 16D[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: FST- 16D [/SIZE]
[SIZE=3] 2.200.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40233-may-phun-thuoc-bang-dien-fst-pona-20n"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=40233&it=product&ts=125&lm=635247051202800000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/40233-may-phun-thuoc-bang-dien-fst-pona-20n"]Máy phun thuốc bằng điện FST Pona 20N[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Pona 20N [/SIZE]
[SIZE=3] 2.200.000 VNĐ [/SIZE]
[/FONT]