Du an can ho Chung cu VP5 Linh Dam giá rẻ - mới nhất
Dự án đang đổ sàn tầng 25, đang đóng 60% giá trị căn hộ, dự kiến bàn giao nhà vào quý II năm 2014.
Căn Diện tích (m2) Hướng Giá gốc Chênh(triệu đồng/căn)
2712 45,3 ĐB 14,5 125
2740 45,3 TN 14,5 85
2812 45,3 TN 14,5 125
2836 45,3 ĐB 14,5 85
2838 45,3 TN 14,5 85
2840 45,3 TN 14,5 85
2810 58,3 ĐB 14,5 175
2806 61,5 ĐB 14,5 185
2530 61,5 TN 14,5 130
2540 45,3 TN 14,5 100
2550 60,7 TB 14,5 160
2402 60,7 TB 14,5 180
Căn hộ khác xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Hậu 0904.461.981
Website: http://chungcuhanoi.net.vn/chung-cu-vp5-linh-dam-2
Thông tin thêm: Dương Nội Nam Cường CT7