0968.02.09.91 giá 600k *(NGÀY QUỐC KHÁNH NHA CÁC MEN)
0964.18.01.94 giá 400k
0972.04.09.94 giá 600k
0985.12.04.81 giá 400k
mua 1 cặp giá 250k mua lẻ 1sim giá 150k
0127.68.68.669
0127,68.68.699
cặp này giá 350k mua lẻ 679 giá 150k 678 giá 250k
0127.68.68.679
0127.68.68.678