Can ho CT12BC khu do thi Kim Van Kim Lu – mới nhất – giá 14.5tr/m2
Hiện, Sàn Hà Thành chính thức phân phối và tiếp thị Dự án Chung cư CT12BC Kim Văn Kim Lũ
CHUNG CƯ CT12C KIM VĂN KIM LŨ
734; diện tích 65,1m2; hướng ĐN; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 80 tr/căn.
1016; diện tích 54,3m2; hướng TB; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 25 tr/căn.
1042; diện tích 56,2m2; hướng ĐN; giá gốc 14,9 tr/m2; chênh 75 tr/căn.
1104; diện tích 53,5 m2; hướng ĐN; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 56 tr/căn.
1106; diện tích 56,2m2; hướng TB; giá gốc 14,9 tr/m2; chênh 35 tr/căn.
1108; diện tích 54,3m2; hướng TB; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 25 tr/căn.
1112; diện tích 45m2; hướng TB; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 35 tr/căn.
CHUNG CƯ CT12B KIM VĂN KIM LŨ
344; diện tích 53,5m2; hướng TB; giá gốc 14 tr/m2; chênh 45 tr/căn.
Tầng 6 Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ
606; diện tích 56,2m2; hướng TB; giá gốc 14,9 tr/m2; chênh 40 tr/căn.
616; diện tích 54,3m2; hướng TB; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 30 tr/căn.
622; diện tích 73,6m2; hướng ĐB; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 35 tr/căn.
632; diện tích 54,3m2; hướng ĐN; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 50 tr/căn.
634; diện tích 65,1m2; hướng ĐN; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 70 tr/căn.
636; diện tích 45m2; hướng ĐN; giá gốc 14,5 tr/m2; chênh 45 tr/căn.
642; diện tích 56,2m2; hướng ĐN; giá gốc 14,9 tr/m2; chênh 60 tr/căn.
Căn hộ khác xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Hậu 0904.461.981
Website: http://chungcuhanoi.net.vn/chung-cu-kim-van-kim-lu-1
Thông tin thêm: dự án Dương Nội CT7