Hiện tại mình cần học cách thiết kế 1 trang web về âm nhạc, chỉ cần đơn giản như thế này thôi " Viet rap ". Ai rành về mãnh này có thể chỉ giúp mình cần học những gì và chương trình gì không? Chân thành cảm ơn!