Lâu rùi mới lên diễn đàn bán Nốt
LH: 0985.113.119
giá lẻ

0963.77.66.76…..800k
0963.77.66.96…..500k
0968.232.020…300k
0962.433.243….200k
0968.31.9009…...600k

0968.316.116…..600k

0968.23.11.10….200k

0976.32.11.10….200k

0968.231.113….600k

0963.871.113….600k
giá lô
10 em 2.3tr cho xong (