Khóa học lập trình web ASP.net MVC4 sẽ trình bày tất cả các công cụ, thư viện của ASP.NET cần thiết để học viên có thể ứng dụng vào việc xây dựng website một cách nhanh nhất.Khóa học asp.net
Đối tượng tham gia khóa học:
- Sinh viên ngành CNTT muốn được làm việc tại các doanh nghiệp
- Lập trình viên đã đi làm muốn nâng cao kiến thức

- Những bạn yêu thích về lập trình nhưng đã có kiến thức cơ bản về C#
Bạn nhận được gì từ khóa học?
- Nắm vững qui trình phát triển ứng dụng web
- Thiết kế web bằng visual 2012

- Làm việc với CSDL sử dụng ADO.NET Entity Framework
- Hiểu và vận dụng được mô hình 3Layer, 3Tier , MVC để xây dựng ứng dụng Web
- Xây dựng ứng dụng, giỏ hàng, bán hàng trực tuyến với mô hình 3Layer, 3Tier hoặc MVC
- Triển khai ứng dụng và tham gia phát triển các dự án web với ASP.NET 4.0
- Triển khai ứng dụng Web service trên nền ASP.NET 4.0
- Ứng dụng LINQ To SQL trong ASP.NET 4.0
Bằng cấp -chứng chỉ:
- Do NIIT cấp

Nội dung khóa học:

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB ASP.NET


- Tìm hiểu project MVC 4
+ Khái niệm Controller
+ Khái niệm Model
+ Khái niệm View
+ Các thành phần khác trong project
- Xây dựng Controller
+ Tham số hóa
+ Các đặc điểm mới trong C#
+ Kỹ thuật lập trình LINQ
- Xây dựng View và Layout
+ HTML5, CSS
+ ASP.NET Razor for C#
- JQuery
+ Core
+ Ajax
+ Microsoft Plugin
- HTML Helper
- Xây dựng Model
+ Kỹ thuật truyền thồng tin từ Controller sang View với hình thức nặc danh
+ Kỹ thuật truyền thồng tin từ Controller sang View với hình thức có định kiểu
- Linq to SQL
- Làm việc với CSDL sử dụng ADO.NET Entity Framework
+ Mô hình Code-First
+ Mô hình Model-First
+ Mô hình Database-First
- Kiểm lỗi dữ liệu form nhập
+ Sử dụng Annotation với Model
+ Sử dụng JQuery
- Web Security
+ Xác thực với tài khoản Window
+ Xác thực với tài khoản web Authentication
+ Phân quyền sử dụng theo vai trò
+ Xác thực tài khoản từ các mạng xã hội khác như: Google, Yahoo, Facebook, Stwister…
- Đặc điểm mới của MVC 4

+ Web API
+ Web Mobile
+ Web tiện ích
+ Upload file
+ Gửi email thong qua google
+ Đa ngôn ngữ
+ Làm việc với RichText
+ Đọc và hiển thị RSS
+ Xử lý Excel
Ứng dụng
+ Xây dựng giỏ hàng
+ Xây dựng thanh toán
+ Xây dựng quản trị
Địa chỉ liên hệ:
Văn phòng tuyển sinh NIIT-ICT Hà Nội
Phòng 804 - Tầng 9 tòa nhà A – 190 Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – Hà Nội.
Điện thoại : 04.35574074, 04 35574096
Fax: 04.35575239, Email: info@niithanoi.vn