%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-
%%-%%-
%%-


Tất cả đều nguyên kít - fullltime

giá cả lô
140k/sim - call để lấy lộc lá nhé các sếp

0967.11.66.39
096.7575.269
096.7575.696
0967.49.04.39
0967.318.579
0967.226.216
0967130.6226
09675.20007
0967.88.26.89
0967.24.24.98
096.79.335.89