Cần Sang quán: Nhóc Nướng, 232/119 Vĩnh Khánh, Phường 10, Quận 4


Liên hệ: chị Nhàn - 0937733213