Em có con sim 0916846688 bán đứt or giao lưu với bác nào có ngũ 6 or 8. các bác cứ show hàng thừa thiếu thế nào tính tiếp ợ.