[CENTER][CENTER][FONT=verdana][SIZE=3][B]CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU [COLOR=red]V[/COLOR]T[COLOR=#00B050]C[/COLOR][/B]
[/SIZE] [SIZE=3]Số 9, Đường CD3, Ngõ 289 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội[/SIZE]
[/FONT][/CENTER]
[FONT=verdana]
[/FONT][CENTER][FONT=verdana][SIZE=3](Đối diện trường TH Nguyễn Siêu, Cạnh trường đạo tạo cán bộ giáo dục Hà Nội)
Tel: +84.4.35560833/35560835 | Fax.+84.4.35560816 [/SIZE][/FONT][/CENTER]
[FONT=verdana]
[/FONT][CENTER][FONT=verdana][SIZE=3]Website: [URL="http://vtconline.vn/"]http://vtconline.vn[/URL], [URL="http://mayruaxe.vn/"]http://mayruaxe.vn[/URL], [URL]http://sieuthimaynongnghiep.vn[/URL][/SIZE][/FONT][/CENTER]
[/CENTER]
[FONT=verdana][SIZE=3] Phân phối [URL="http://vtconline.vn/210_may-cat-co"]máy cắt cỏ giá rẻ, chính hãng Honda, Husqvarna, Black & Decker, Shindaiwa, Pouland, máy cắt cỏ khác[/URL]. Liên hệ để có giá tốt nhất!
[/SIZE] [SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/31751-may-xen-mep-co-husqvarna-tf-224"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=31751&it=product&ts=125&lm=634992994094530000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/31751-may-xen-mep-co-husqvarna-tf-224"]Máy xén mép cỏ Husqvarna TF 224[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Husqvarna TF 224 [/SIZE]
[SIZE=3] 18.000.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/28025-may-cat-co-husqvarna-143rii"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=28025&it=product&ts=125&lm=634902315547330000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/28025-may-cat-co-husqvarna-143rii"]Máy cắt cỏ Husqvarna 143RII[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Husqvarna 143RII [/SIZE]
[SIZE=3] 7.189.600 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/21220-may-cat-co-husqvarna-325rx"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=21220&it=product&ts=125&lm=634782020956570000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/21220-may-cat-co-husqvarna-325rx"]Máy cắt cỏ Husqvarna 325Rx[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Husqvarna 325Rx [/SIZE]
[SIZE=3] 9.800.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/22680-may-cat-co-husqvarna-sc18"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=22680&it=product&ts=125&lm=634776003681870000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/22680-may-cat-co-husqvarna-sc18"]Máy cắt cỏ Husqvarna SC18[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Husqvarna SC18 [/SIZE]
[SIZE=3] Vui lòng gọi [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/22679-may-cat-co-husqvarna-64"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=22679&it=product&ts=125&lm=634776002086400000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/22679-may-cat-co-husqvarna-64"]Máy cắt cỏ Husqvarna 64[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Husqvarna 64 [/SIZE]
[SIZE=3] Vui lòng gọi [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/22678-may-cat-co-husqvarna-r52s"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=22678&it=product&ts=125&lm=634776000816270000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/22678-may-cat-co-husqvarna-r52s"]Máy cắt cỏ Husqvarna R52S[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Husqvarna R52S [/SIZE]
[SIZE=3] 15.500.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/22647-may-cat-co-day-tay-husqvarna-153sv"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=22647&it=product&ts=125&lm=634775937656570000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/22647-may-cat-co-day-tay-husqvarna-153sv"]Máy cắt cỏ đẩy tay Husqvarna 153SV[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Husqvarna 153SV [/SIZE]
[SIZE=3] 17.800.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/21222-may-cat-co-husqvarna-323r"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=21222&it=product&ts=125&lm=634737969438270000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/21222-may-cat-co-husqvarna-323r"]Máy cắt cỏ Husqvarna 323R[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Husqvarna 323R [/SIZE]
[SIZE=3] 10.408.200 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/21221-may-cat-co-husqvarna-236r"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=21221&it=product&ts=125&lm=634737967177200000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/21221-may-cat-co-husqvarna-236r"]Máy cắt cỏ Husqvarna 236R[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Husqvarna 236R [/SIZE]
[SIZE=3] 7.043.300 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/21218-may-cat-co-husqvarna-143rii"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=21218&it=product&ts=125&lm=634737958854230000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/21218-may-cat-co-husqvarna-143rii"]Máy cắt cỏ Husqvarna 143R-II[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Husqvarna 143R-II [/SIZE]
[SIZE=3] 5.956.500 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/21217-may-cat-co-husqvarna-r153s"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=21217&it=product&ts=125&lm=634737956959830000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/21217-may-cat-co-husqvarna-r153s"]Máy cắt cỏ Husqvarna R153S[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: Husqvarna R153S [/SIZE]
[SIZE=3] 17.660.500 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/2426-xe-cat-co-husqvarna-ct151-tu-hanh"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=2426&it=product&ts=125&lm=634737946444230000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/2426-xe-cat-co-husqvarna-ct151-tu-hanh"]XE CẮT CỎ HUSQVARNA CT151 (TỰ HÀNH)[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: CT151 [/SIZE]
[SIZE=3] 93.632.000 VNĐ [/SIZE]

[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/2425-xe-cat-co-husqvarna-lt151-tu-hanh"][IMG]http://image.vtconline.vn/Image.axd?id=2425&it=product&ts=125&lm=634737945065630000[/IMG][/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://www.vtconline.vn/2425-xe-cat-co-husqvarna-lt151-tu-hanh"]XE CẮT CỎ HUSQVARNA LT151 (TỰ HÀNH)[/URL][/SIZE]
[SIZE=3]Mã hàng: LT151 [/SIZE]
[SIZE=3] 78.709.400 VNĐ [/SIZE]
[/FONT]