[img]http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2011/07/26/item/210/209603/20110726143055_sickbag_tim.png[/img]
[url=http://koko.vn/San-pham/2470285/200770/SickBag-Tui-non-cao-cap-san-pham-van-minh.html][b]Túi nôn[/b][/url], túi ói được sản xuất hợp vệ sinh và thân thiện với môi trường.

Khi đi tàu, xe ô tô mang theo rất hữu dụng: khi bạn hay người thân cần nôn ói chỉ cần mở miệng túi và dùng sau đó gập nắp lại không để lại những khó chịu cho người xung quanh.

Sản phẩm cũng cần thiết trong mỗi tủ thuốc gia đình khi trái gió, trở trời có thể sử dụng thuận tiện.
Khi sử dụng túi nôn được làm bằng vật liệu tự phân hủy sẽ không gây hại cho môi trường

Xem Chi tiết >>> [url=http://koko.vn/San-pham/2470285/200770/SickBag-Tui-non-cao-cap-san-pham-van-minh.html][b][size=8]Túi Nôn[/size][/b][/url]