thép ống hàn 90 mạ kẽm thép ống hàn 114,thép ống đúc mạ kẽm phi 114,bán ống đúc 34 49 43 61
Thép ống đúc phi 219 phi 101 phi 168 phi 457Thép ống đúc phi 219 phi 101 phi 168 phi 457 phi 21, thép ống đúc phi 273 phi 406 phi 325 phi 355 25 dài 6 đến 12m
Thép ống 102, thép ống phi 102 219, thép ống đúc phi 102 273, thép ống đen phi 102 114
thép ống ASTM GOST JIS DIN GB/T phi 219 sch40,
thép ống ASTM GOST JIS DIN GB/T phi 168 x7.11ly,
Ống thép hàn ASTM A106 phi 108 x 4.5~20 x 6.000 mm-12.000 mm,
Ống thép hàn ASTM A106 phi 114 x 4.5~27 x 6.000 mm-12.000 mm,
Ống thép hàn ASTM A106 phi 159 x 3.0~28 x 6.000 mm-12.000 mm,
Ống thép hàn ASTM A106 phi 168 x 3.0~29 x 6.000 mm-12.000 mm,
Ống thép hàn ASTM A106 phi 219 x 4.0~29 x 6.000 mm-12.000 mm,
Ống thép hàn ASTM A106 phi 273 x 4.0~20 x 6.000 mm-12.000 mm,
Ống thép hàn ASTM A106 phi 325 x 4.0~20.0 x 6.000mm-12.000mm,
Ống thép hàn ASTM A106 phi 406 x 3.0~20.0 x 6.000mm-12.000mm


CHUYÊN CUNG CẤP SỈ VÀ LẺ SẮT THÉP XÂY DỰNG
QUY CÁCH HÀNG HÓA TỪ Ø21 ĐẾN Ø 610
D/C : THUẬN GIAO – THUẬN AN – BÌNH DƯƠNG
L/H : PHÒNG KINH DOANH
Mr :Nam :091.554.1119
FAX : 06503.719.123
MAIL: nam.truongthinhphat@gmail.com


Web : http://thepong.vn/
Thép ống, Thép ống đúc, Thép ống hàn, Ống thép, Ống Thép đúc, Ống thép hàn