thay thế linh kiện giá gốc, sửa chữa lấy ngay
APPLE - LAPTOP - TABLET - SMARTPHONE
Tel: 0968108889 - ĐC: số xx Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội


Màn hình laptop 14.0 Led dầy loại A1


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 14.0 Led dầy loại A1 chất lượng cao tháo lắp lấy ngay trong 30 phút,uy tín chất lượng cao
Màn hình 14.1 Wide gương


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 14.1 Wide gương chất lượng cao tháo lắp lấy ngay trong 30 phút,uy tín chất lượng cao
Màn hình 15.6 led dầy


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 15.6 led dầy chất lượng cao tháo lắp lấy ngay trong 30 phút,uy tín chất lượng cao
Màn hình LCD laptop 14.0 Led mỏng slim cho sony, acer


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 14.0 Led mỏng slim cho sony, acer chất lượng cao tháo lắp lấy ngay trong 30 phút,uy tín chất lượng cao
Màn hình LCD laptop 11.6 led mỏng chân ốc trái phải cho sony


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 11.6 led mỏng chân ốc trái phải cho sony chất lượng cao tháo lắp lấy ngay trong 30 phút,uy tín chất lượng cao
Màn hình LCD laptop 15.6 LED Mỏng Slim


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 15.6 LED Mỏng Slim chất lượng cao tháo lắp lấy ngay trong 30 phút,uy tín chất lượng cao
Màn hình 15.4 Wide Gương


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 15.4 Wide Gương chất lượng cao tháo lắp lấy ngay trong 30 phút,uy tín chất lượng cao
Màn hình laptop 10.1 led mỏng


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 10.1 led mỏng chất lượng cao tháo lắp lấy ngay trong 30 phút,uy tín chất lượng cao
Màn hình 10.1 led dầy 40 pin


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 10.1 led dầy 40 pin chất lượng cao tháo lắp lấy ngay trong 30 phút,uy tín chất lượng cao
Màn hình laptop LCD led mong 12.5 inch


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 12.5 inch chất lượng cao tháo lắp lấy ngay trong 30 phút,uy tín chất lượng cao
Màn hình 12.1 led cáp wide 30 chân cho lenovo


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 12.1 led cáp wide 30 chân cho lenovo chất lượng cao tháo lắp lấy ngay trong 30 phút,uy tín chất lượng cao
Màn hình LCD laptop 15.6 led mỏng, cáp bé 30 chân


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 15.6 led mỏng, cáp bé 30 chân chất lượng cao tháo lắp lấy ngay trong 30 phút,uy tín chất lượng cao
Màn hình laptop 12.1 wide 20 chân cáp ngửa


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 12.1 wide 20 chân cáp ngửa chất lượng cao tháo lắp lấy ngay trong 30 phút,uy tín chất lượng cao
Màn hình LCD laptop 14.1 wide cáp sata (cho Dell) LTN141BT01


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 14.1 wide cáp sata (cho Dell) LTN141BT01 chất lượng cao tháo lắp lấy ngay trong 30 phút,uy tín chất lượng cao
Màn hình LCD laptop 15.6 led mỏng LTN156AT21


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 15.6 led mỏng cho Samsung LTN156AT18 LTN156AT19 LTN156AT21 chất lượng cao tháo lắp lấy ngay trong 30 phút,uy tín chất lượng cao
Sạc Laptop ASUS 12V- 3A Original - Zin chính hãng


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop ASUS 12V- 3A Original - Zin chính hãng mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc Laptop Sony Vaio 16V- 4A VAIO Logo Zin chính hãng


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Sony Vaio 16V- 4A VAIO Logo Zin chính hãng mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Màn hình laptop 14.0 Led mỏng dùng cho Samsung LTN140AT21


Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Màn hình LCD laptop 14.0 Led mỏng dùng cho Samsung LTN140AT18 LTN140AT19 LTN140AT21