thay thế linh kiện giá gốc, sửa chữa lấy ngay
APPLE - LAPTOP - TABLET - SMARTPHONE
Tel: 0968108889 - ĐC: số xx Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội


Sạc Laptop Dell 19.5V - 3.34A Kim dẹt Zin chính hãng

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Dell 19.5V - 3.34A Kim dẹt Zin chính hãng mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc Laptop Sony Vaio 16V - 4A chất lượng cao

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Sony Vaio 16V - 4A chất lượng cao mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc Laptop Dell 19V - 1.58A chất lượng cao

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Dell 19V - 1.58A chất lượng cao mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc laptop Dell 19.5V - 4.62A đầu kim chất lượng cao

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Dell 19.5V - 4.62A đầu kim chất lượng cao mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc Laptop Dell 19.5V - 3.34A đầu Kim chất lượng cao

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Dell 19.5V - 3.34A đầu Kim Zin chính hãng mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc Laptop Dell 19.5V - 3.34A Lục giác Original - Zin chính hãng

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Dell 19.5V - 3.34A Lục giác Original - Zin chính hãng mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc Laptop Dell 19.5V - 3.34A đầu Kim Zin chính hãng

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Dell 19.5V - 3.34A đầu Kim Zin chính hãng mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc Laptop Dell 19.5V - 4.62A Kim dẹt chất lượng cao

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Dell 19.5V - 4.62A Kim dẹt chất lượng cao mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc Laptop Dell 19.5V - 4.62A Kim dẹt Zin chính hãng

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Dell 19.5V - 4.62A Kim dẹt Zin chính hãng mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc laptop Dell 19.5V - 3.34A OEM

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Dell 19.5V - 3.34A OEM mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc Dell 20V - 4.5A chân kim Zin chính hãng

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Dell 20V - 4.5A chân kim Original - Zin chính hãng mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc Dell 20V - 4.5A chân kim chất lượng cao

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Dell 20V - 4.5A chân kim chất lượng cao mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc Laptop Dell 19.5V - 3.34A Lục giác chất lượng cao

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Dell 19.5V - 3.34A Lục giác chất lượng cao mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc Dell 20V - 3.25A ba chân chất lượng cao

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Dell 20V - 3.25A ba chân chất lượng cao mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc laptop Dell 19.5V - 4.62A kim OEM

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Dell 19.5V - 4.62A kim OEM mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút
Sạc Laptop Dell 19.5V - 4.62A Kim dẹt Zin chính hãng

Đặt mua
Giá: 0 VNĐ (~0$)
Hàng nhập
Bảo hành: 6 tháng
Đặt hàng
Phân phối Sạc Laptop Dell 19.5V - 4.62A Kim dẹt Zin chính hãng mua bán sửa chữa tháo lắp miễn phí lấy ngay 15 phút