Võ phc và dng c tp luyn

Xem giá sn phm ti:
www.trungaf.blogspot.com
www.faceboook.com/vophuctaf

www.faceboook.com/trungafsport


Bán và giao hàng toàn quốc

Tư vn yahoo: trungafsport

Hotline: 0934.392.413 & 0168.46.28.414

Email: trungafsport@yahoo.com.vn

Đa ch: E3/5 Thi Hòa – Vĩnh Lc A – Bình Chánh

Xem báo giá bán s ti: http://trungaf.blogspot.com/2013/12/...tap-luyen.html
***
LI CM ƠN:

Võ phục TAF chân thành cm ơn các hun lun viên th thao, các bn m võ gn xa đã tin tưởng, ng h sn phm ca Võ phục TAF trong sut thi gian qua.

Đến vi Võ phục TAF các bn s có được nhng sn phm cht lượng, mu mã đp, giá c cnh tranh và phong cách làm vic chuyên nghip nht.

Mong các bn tiếp tc đng hành cùng Võ phục TAF.
………………………………