Máy lọc nước, vi lọc, lọc…là các phương pháp xử lý nước với công nghệ hiện đại cung cấp nước uống an toàn cho gia đình của bạn. Sincovn.com giới thiệu đến bạn như một hướng dẫn để xử lý nước hộ gia đình cùng với thiết bị lọc nước.
Phương pháp xử lý nước
Lọc
- Lọc là một quá trình vật lý xảy ra khi các chất lỏng, chất khí, giải thể, đình chỉ vấn đề tuân thủ các bề mặt, hoặc trong các lỗ chân lông của, một môi trường hấp thụ.
- Lọc các chất ô nhiễm phụ thuộc nhiều vào số lượng chất gây ô nhiễm, kích thước của các hạt chất gây ô nhiễm, và phụ trách các hạt chất gây ô nhiễm. Tùy thuộc vào nhu cầu nước của hộ gia đình, tiền xử lý trước khi lọc có thể bao gồm việc bổ sung các chất đông tụ và carbon bột kích hoạt, điều chỉnh độ pH hay nồng độ clo, và các quá trình tiền xử lý khác để bảo vệ bề mặt màng tế bào của bộ lọc.
Vi lọc
- Một bộ lọc vi lọc có kích thước lỗ khoảng 0,1 micron (phạm vi kích thước lỗ chân lông nhau đối với từng bộ lọc từ 0,05 micron đến 5 micron);
- Vi lọc có hiệu quả rất cao trong việc loại bỏ nguyên sinh động vật (ví dụ, Cryptosporidium ,Giardia );
- Vi lọc có hiệu quả trung bình trong vi khuẩn loại bỏ (ví dụ, Campylobacter , Salmonella , Shigella, E. coli );
- Vi lọc là không hiệu quả trong việc loại bỏ virus (ví dụ, đường ruột, viêm gan A, Norovirus, Rotavirus);
- Vi lọc là không hiệu quả trong việc loại bỏ hóa chất.
Siêu Lọc
- Một bộ lọc siêu lọc có kích thước lỗ khoảng 0.01 micron (phạm vi kích thước lỗ chân lông nhau đối với từng bộ lọc từ 0.001 micron đến 0,05 micron; Trọng lượng phân tử Cut Off (MWCO) 13.000 đến 200.000 Daltons). Bộ lọc siêu lọc loại bỏ các hạt dựa trên kích thước, trọng lượng, và phí;
- Siêu lọc có hiệu quả rất cao trong việc loại bỏ nguyên sinh động vật (ví dụ, Cryptosporidium ,Giardia );
- Siêu lọc có hiệu quả rất cao trong việc loại bỏ vi khuẩn (ví dụ, Campylobacter , Salmonella ,Shigella , E. coli );-
- Siêu lọc có hiệu quả vừa phải trong virus loại bỏ (ví dụ, đường ruột, viêm gan A, Norovirus, Rotavirus);
- Siêu lọc có hiệu quả thấp trong việc loại bỏ hóa chất.