Chung cu CT12B khu do thi VC2 Golden Silk – giá rẻ
Mở bán bán 1000 căn hộ tòa CT12B Chung cư Kim Văn Kim Lũ. Dự án nằm trong tổng thể khu dân cư đã hiện hữu (giáp phường Kim Giang, khu đô thị mới kiểu mẫu Linh Đàm). Chung cư Kim Văn Kim Lũ đã thừa hưởng đầy đủ tiện ích không gian sống xung quanh đầy đủ nhất (trường học, công viên, giải trí …).
Tầng Căn Diện tích Hướng Giá gốc Chênh
3 44 53,5 ĐN 14 45
10 32 54,3 ĐN 14,5 45
14 44 53,5 ĐN 14,5 50
14 42 56,2 ĐN 55
15 34 65,1 ĐN 14,5 70
16 34 65,1 ĐN 14,5 70
15 38 65,1 ĐN 14,5 70
18 34 65,1 ĐN 14 85
18 30 56,2 ĐN 14 70
18 32 54,3 ĐN 14 55
24 18 56,2 TB 13 50
24 22 73,6 ĐB 13 30
25 26 73,6 ĐB 13 30
29 18 56,2 TB 12,8 55
29 22 73,6 ĐB 12,5 30
Căn hộ khác xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Hậu 0904.461.981
Website: http://chungcuct12bkimvankimlu.sanhathanh.com/
Thông tin thêm: CT9 Victoria Văn Phú