bán :

0968.93.93.68 = 2800k
0969.83.83.86 = 4800k
0968.92.9998 = 1800k

hàng nk mãi mãi