Thanh lý Samsung GT-E1050
Hàng dư xài cần thanh lý, mới 100% (full-box).
Thông tin sản phẩm: http://www.gsmarena.com/samsung_e1050-5556.php
Giá thanh lý: 300.000đ.
Liên hệ: Anh Hiền – 0923525369.
E1050.jpg