Thanh lý USB Viettel 3G E173Eu-1
Hàng dư xài cần thanh lý, mới 99%.
Thông tin sản phẩm: http://fptshop.com.vn/usb-3g-viettel...sim-3g-viettel
Có thể unlock dùng đa mạng.
Hướng dẫn: http://www.tinhte.vn/threads/unlock-...-mang.2184907/
Giá thanh lý: 300.000đ.
Liên hệ: Anh Hiền – 0923525369.
USB.JPG