Chúng tôi cần cho thuê xưởng, xưởng mới xây dựng xong:
Nền bê tông, cao, có điện ba pha.
Diện tích :24m*20 m.
Xưởng thích hợp cho xưởng sản xuất, cũng như kinh doanh dịch vụ.
Đường xe ô tô tải lớn vào được.
Liên hệ: 0983.21.94.85 - 0938.21.94.85.