[COLOR=#4D4D4D][FONT=Arial]Chúng tôi chuyên dịch vụ đổi tiền mới nguyên siri 500d ,1k ,2k, 5k, 10k ,20k, 50k từ 5% đến 20% .[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=Arial][IMG]http://dantri4.vcmedia.vn/t0YlCCUTeM2M5ytBwzc/Image/2013/01/tienjpg1326094820-676bd.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#4D4D4D][FONT=Arial]Liên hệ : [COLOR=#FF0000]Anh Thành 0934.587.000[/COLOR][/FONT][/COLOR]