sim trả trước
01 222 44 66 88
giá 22
triệu

giá có giảm
sim tiến đều từ đầu đến phát phát,thể loại này kg có sự so sánh,chỉ có sim di nhất cho thể loại này.