Ngoại trừ trường hợp người cho mượn xe quá đa nghi cho rằng bạn muốn cóp-pi một chia khoa oto làm của riêng, còn thì bạn chịu khó nhanh chân đem xe đến quầy sửa khóa hoặc gọi điện thoại mời thợ đến tận nơi phục chế một chìa khóa khác, thế là xong! Có khi người cho mượn xe còn cảm ơn bạn đã làm lại cho họ một chìa mới đẹp và xịn hơn chìa gốc rất nhiều (!).
Khi không có chia khoa oto dự phòng
Ðể tránh dằn xóc sút mất chia khoa oto , không nên treo móc vật trang trí lỉnh kỉnh và nặng nề vào chìa; hoặc cũng có thể xỏ chìa với xâu xích nhỏ móc vào xe. Cũng có thể chọn cách làm chia khoa oto dự phòng! Thợ sẽ lắp chìa mẫu (của khách đưa) và chìa thô (do thợ có sẵn) vào hai ngàm của máy bào tiện ở hai vị trí song song, sau đó (lấy chìa mẫu làm chuẩn) điều chỉnh đĩa bào cắt chuyển động qua lại để loại bỏ phần thừa trên chìa thô. Chìa bằng đồng thau hàng nhập tốt hơn loại làm trong nước (quá mềm nên dễ bị biến dạng khi vặn).
Hiện nay trên thị trường có bán các loại khóa mới tăng khả năng chống phá khóa vì được thiết kế lỗ lõm to nhỏ trên mương chìa. Nếu có chia khoa oto mẫu thì thợ khoan lỗ y theo ngay. Nếu không thì, sau khi kiểm tra ổ khóa, dò ra trật tự và kích cỡ các lỗ lõm thế nào, thợ lấy chìa thô khoan theo thế nấy. Phần tiện chìa thì thợ khoá chỉ quy cách chìa để thợ tiện có máy chuyên dụng làm. Kinh nghiệm của thợ sửa khóa lâu năm là trước tiên phải xác định độ dài của các loại chìa , biết trật tự bố trí các răng - nhíp trong ổ khóa… Nhờ vậy thợ tiết kiệm nhiều công sức trong các công đoạn phục chế chìa như tiện răng - nhíp, khoan ruột, xẻ rãnh mương…