[FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#FF0000]
[B]NGÂN HÀNG CHO VAY VỐN [/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#00B050]
[I]Chương trình áp dụng cho tất cả doanh nghiệp, cá nhân đang có nhu cầu :[/I][/B]
[B][I] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#FF0000][/B][/I]- Vay mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hoặc bổ sung vốn lưu động, mua sắm trang thiết bị và đầu tư tài sản cố định ...
- Vay mua ô tô phục vụ kinh doanh, mua ô tô phục vụ nhu cầu cuộc sống ...
- Vay mua nhà đất, mua nhà dự án, chung cư và sửa chữa nhà cửa ...
- Vay tiêu dùng cá nhân mua sắm trang thiết bị nội thất nâng cao cuộc sống .
- Vay hoàn vốn kinh doanh, hoàn vốn mua nhà ...
[B][I]Đặc điểm của chương trình :[/I][/B]
[B][I] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#008000][/B][/I]- Cho vay dài hạn từ 1 đến 15 năm .
[B][I] [/B][/I]- Hình thức trả linh hoạt hàng tháng, hàng quý, bán niên ...
[B][I] [/B][/I]- Hỗ trợ tới 90% nhu cầu về vốn .
[B][I] [/B][/I]- Thủ tục đơn giản nhanh gọn, giải ngân nhanh .
[B][I] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#FF0000]Hãy nói chuyện cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn phương án khả thi và dễ dàng nhất ![/I][/B]
[B][I] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#008000][/B][/I]Chi tiết xin liên hệ :
Phòng tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Điện thoại [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#000000]:[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#FF0000][B]09.3553.8228 - 0928.979.886[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#000000][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#008000]Email : [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#0000FF][U]Toanlb@vpb.com.vn[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#000000][/U]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#FF0000]Địa chỉ : Tòa nhà Việt Hải Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=#FF0000]
[B][I] VAY VỐN NGÂN HÀNG VPBANK 0935538228[/I][/B]
[B][I] VAY VỐN NGÂN HÀNG VPBANK 0935538228[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][COLOR=#FF0000][/I][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]