cần mua 0129x999999 bác nào có PM mình. giá cả hợp lý rồi thương lượng
xin cảm ơn